13:45
Сряда 08.07.2020

Техническа помощ за проект „Строителство на довеждащ колектор и на обща ПСОВ – гр. Лъки

18.07.2013 В рамките на проекта, екипът на Кооперация "София Консултинг Груп", с партньори ГМ Консултации ЕООД и Зенит-Хидро ООД извърши следни...  още

Техническа помощ за разработването и прилагането на План за финансово и експлоатационно усъвършенстване на ВиК ЕООД, Стара Загора

18.07.2013 В рамките на проекта, екипът на Кооперация "София Консултинг Груп" предостави техническа помощ за разработването и прилагането на План за финансово и експлоатационно ус...  още

Подготовка на проектно предложение за кaндидатстване по ОП „Околна среда 2007-2013” с проект за подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, община Бургас

18.07.2013 За целите на подготовката на проект за подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани в община Бургас, екипът на Коопер...  още

Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г.

17.07.2013 Проект бе възложен на Кооперация "София Консултинг Груп", партньор в Обединение „Регионални анализи за 2014+”, от МРРБ по Договор ...  още