14:50
Сряда 08.07.2020

Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци" за община Петрич

29.08.2016 Проектът „Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за "Проектиране и изграждане на компостиращи инстал...  още

Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци" за община Берковица

29.08.2016 Проектът „Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура за подбор на проекти „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за ра...  още

Определяне на приоритети и цели за Черноморски басейнов район при управление на риска от наводнения

29.08.2016 Определянето на приоритети и цели за Черноморски басейнов район при управление на риска от наводнения бе извършено в рамките по проект №DIR-51211229-1-171 „Разработва...  още

Актуализиране на политики и изготвяне на стратегии на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и дружествата в групата

29.08.2016 Актуализиране на политики и изготвяне на стратегии на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и дружествата в групата, Обособена позиция № 2: Изготвяне на политика за ...  още

Икономически анализ на водоползването за периода 2008 - 2012 г. и прогнози до 2021 г.

29.08.2016 Период на изпълнение: 15.09.2014-15.12.2015 Възложител: Министерство на околната среда и водитеОсн...  още