15:24
Сряда 08.07.2020

Разработване на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения

01.01.2015 Период на изпълнение: 10.03.2014 - 10.10.2014 Възложител: Басейнова дирекция за „Черноморски Район“...  още

Консултантски проект за Разработване на Стратегия и План за действие на НДЕФ

06.11.2014 Период на изпълнение: 05.09.2013 - 04.09.2014 Възложител: Национален доверителен екофонд В рамките ...  още

Изготвяне на Регионални Генерални Планове за Водоснабдяване и Канализация в Западен Регион, Република България

19.07.2013  Проектът се изпълнява от Консорциум, състоящ се от НИРАС А/С Дания, Рамбол Дания А/С, НИРАС  България ЕООД, Кооперация "София Консултинг Груп", ДХИ ...  още

Координация и управление на договорите на Столична община за подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за управление на битовите отпадъци на Столична община

18.07.2013 В рамките на финансирания по ОПОС проект за Координация и управление на договорите на Столична община ...  още

Техническа помощ за подготовка на проекти във водния сектор – група А-Бургас, Габрово, Кюстендил, Русе, Сливен и Враца

18.07.2013 В рамките на проекта, екипът на Кооперация "София Консултинг Груп", с партньори DHI, NIRAS A/S ...  още