02:33
Петък 27.11.2020

Отчет на ДЗЗД Разград - Управление на отпадъците за 2017 г.

03.07.2018 Оттук можете да изгелите отчете на ДЗЗД Разград - Управление на отпадъците за 2017 г....  още

Отчет на ДЗЗД Петрич - Управление на отпадъците за 2017 г.

03.07.2018 Оттук можете да изтеглите отчета на ДЗЗД Петрич - Управление на отпадъците за 2017 г....  още

Програма за управление на отпадъците до 2020 г. на община Силистра

30.08.2016 Период на изпълнение: 29.06.2016-15.11.2016 Възложител: общин...  още

Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци" за община Монтана

30.08.2016 Проектът „Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за "Проектиране и изграждане на компостиращи инстал...  още