13:10
Сряда 08.07.2020

Изготвяне на Програма за управление на отпадъците 2014 г. – 2020 г. за Столична община

03.08.2015 В периода 29.05.2014 г. – 29.07.2015 г. Кооперация „София Консултинг Груп“ изпълни Договор СО-РД-55-286/29.05.2014 г....  още