15:13
Сряда 08.07.2020

Програма за управление на отпадъците до 2020 г. на община Силистра

30.08.2016
Период на изпълнение: 29.06.2016-15.11.2016
Възложител: община Силистра

Основни дейности по проекта:


- Анализ и оценка на действащите нормативни и програмни документи;
- Анализ на отпадъците;
- Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците;
- Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците, с акцент върху контролните функции;
- Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците, с акцент върху контролните функции;
- Анализ на организационните схеми за управление на отпадъците, планиране,  финансиране и определяне на цени и такси за услугите;
- Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците;
- Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и за дейностите с отпадъци; SWOT-анализ на процеса на управление на отпадъците;
- Разработване на Програма за управление на отпадъците.