14:16
Сряда 08.07.2020

Програма за управление на отпадъците до 2020 г. на община Ракитово

30.08.2016

Период на изпълнение: 05.07.2016-05.10.2016

Възложител: община Ракитово


Основни дейности по проекта:


 

- Анализ и оценка на действащите нормативни и програмни документи;
- Анализ на отпадъците;
- Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците;
- Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците, с акцент върху контролните функции;
- Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците, с акцент върху контролните функции;
- Анализ на организационните схеми за управление на отпадъците, планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите;
- Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците; 
- Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и за дейностите с отпадъци; 
- SWOT-анализ на процеса на управление на отпадъците; 
- Разработване на Програма за управление на отпадъците.